אצלנו עובדות מילים עבריות
שנכתבות בישראלית קולחת,
ומייצרות יחד טקסטים
שיווקיים-חברתיים, מדויקים,
מקדמי מטרה ומכירה.

גם אם רק עברתן בסביבה או בכלל לא התכוונתם להיכנס, שווה להציץ.